Ansökan om uppehåll i avfallstömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En ansökan om uppehåll kan göras för fastigheter som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid på minst (4 månader för fritidshus) och (6 månader för permanentbostad).

OBS! Tömningsperioden för fritidshus sker under sommar v. 22-39. 

Ansökan om uppehåll är kostnadsfritt och ska lämnas till renhållningsansvarig nämnd (Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen) senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.

Om uppehållet i hämtningen beviljas, kvarstår den fasta avgiften ut enligt gällande taxa som täcker omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm. Uppehåll kan beviljas maximalt i 5 år.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa