Redovisning av kommunalt partistöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för redovisning, granskning och utbetalning

En mottagare av partistöd ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt 4 kap 29 § första stycket kommunallagen.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december.

Redovisningen lämnas skriftligt till stöd- och utvecklingsförvaltningen för verksamhetsåret snarast efter föreningens årsmöte dock senast 30 juni. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Partistödet betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa