Bidrag ur näringslivsfrämjande medel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Obligatoriska bilagor:

  •  Beskrivning av projektet eller insatsen som bidraget avser (verksamhet, syfte, mål och aktiviteter)
  • Budget som omfattar kostnader och finansiering
  • Eventuella övriga medfinansiärer eller samarbetspartners
  • Övriga handlingar som den sökande bedömer vara av intresse

Mer information och kontakt:

www.gellivare.se/sv/Naringslivet

www.gellivare.se/sv/Naringslivet/Foretagslotsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa