Synpunkter och klagomål, socialtjänsten

LÄS MER

Med stöd av denna e-tjänst kan du lämna synpunkter och klagomål till socialtjänsten i Gällivare kommun.

Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Berätta vad du tycker är bra, berätta vad vi kan göra bättre! Du kommer att få en återkoppling på att din synpunkt/klagomål är registrerat i vårt diarium för utredning av berörd chef. Berörd chef ansvarar för eventuella åtgärder som följer av det du uppmärksammat oss på.

Tänk på att ditt ärende blir en allmän handling och diarieförs när du skickar in den. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa