Servisanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information till "servisanmälan-anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät".

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkt är den punkt där fastighetsägarens ledningsnät kopplas in till den allmänna VA-anläggningen. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens VA-installation och allmän VA-anläggning. Huvudmannen meddelar förbindelsepunkten till fastighetsägaren så fort den är upprättad.

Anläggningsavgift

En avgift som fastighetsägaren betalar till huvudmannen för den installation samt det underhåll som VA-kollektivet åtar sig gällande det allmänna VA-nätet.

Mätare och mätarplats

Gällivare kommun monterar vattenmätare efter det att anläggningsavgiften är betald samt att fastighetsägaren iordningställt en godkänd mätarplats och vattenmätarbygel.

Påkoppling av vatten

Ventiler för påkoppling till fastigheten får endast monteras och anläggas av Gällivare kommuns egen driftpersonal eller av kommunen utsedd personal. Inkopplingen till fastigheten sker inte förrän anläggningsavgiften är reglerad av fastighetsägaren.

 

Om ni har frågor gällande anslutningsärenden är ni välkommen att kontakta vår ansvarige VA-avfallsplanerare på 0970-18258.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa