Befrielse från sophämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att ansökan ska kunna behandlas krävs att formuläret fylls i så fullständigt som möjligt! Noggrant ifyllda uppgifter underlättar handläggningen och ansökan kan behandlas fortare.

För handläggningen av ansökan tar miljö-, bygg och räddningsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa. År 2018 är avgiften 886 kronor, men taxan indexuppräknas årligen. Avgiften faktureras efter att du fått beslutet gällande anökan.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa