Anmälan byte av sopkärl

LÄS MER

[Här lägger man in en längre beskrivning. Det här blir etjänstens informationssida som medborgaren ser innan tjänsten startas.]

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa