Kulturstipendium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gällivare kulturstipendium delas ut varje år. Stipendiet är avsett att stödja verksamheten inom skilda konstnärliga verksamhetsområden såsom bildkonst, dans, film, fotokonst, koreografi, litteratur, musik samt teater och andra jämförbara områden. Stipendiet kan delas ut till enskild eller i grupp. Företräde har den som är född eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun.

Ungdomsstipendiet om 10 000 kr
är avsett att stöda ungdom mellan 18-26 år i deras eftergymnasiala studier inom kulturområdet samt verksamhet och praktiska utförande av konstnärliga uttrycksformer.

Vuxenstipendiet om 20 000 kr
är avsett att ge stöd och uppmuntran till konstnärlig utveckling och har karaktär av arbets- och utbildningsstipendium.

För båda stipendierna gäller att: Stipendiet kan delas ut till enskild eller grupp. (med grupp menas orkester, sånggrupp, o dyl. ej förening, organisation eller företag m.m. ) Boende eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun har företräde. Stipendiat skall kunna medverka vid något offentligt arrangemang. Kulturstipendiat, en eller flera, utses av Gällivare kommuns Barn-, utbildning och kulturnämnd. Utdelning sker årligen under högtidliga former.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa