Anmälan om eldstad/rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Obligatoriska bilagor: produktcertifikat, planlösning, fasadritning med tänkt skorsten, typgodkännande, kontrollplan, ce-märkning eller liknande.

Valfria bilagor: eventuella kompletterande upplysningar.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa